• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần 4 Thợ Nails In Greensburg, Pennsylvania

Phone: (724) 989-1926 / Zipcode: 15601
Ngày đăng: 28-01-2018 / Views: 152

Tiệm Ultra Nails & Tanning​ Ở Greensburg, PA. Cần Thợ Nails.


 

Cần thợ nails, cần thợ nam/ nữ làm CTN, biết làm đủ thứ càng tốt. Thợ có kinh nghiệm bao lương từ $1000- $1400/ tuần hoặc ăn chia. Tiệm ở khu Mỹ trắng, khách sang, tip cao. Chỗ làm vui vẻ, chia khách đều, có chỗ ở cho thợ ở xa, cách tiệm 5 phút. Mọi chi tiết liên lạc: Ms Thảo 724-989-1926, Mr David 724-289-8288 or phone tiệm 724-850-9100.
 
Cần Thợ Nails Làm Khu Tip Cao Vùng Greensburg, PA.
Cần Thợ Nails Làm Khu Tip Cao Vùng Greensburg, PA.
Cần Thợ Nails Làm Khu Tip Cao Vùng Greensburg, PA.
Cần Thợ Nails Làm Khu Tip Cao Vùng Greensburg, PA.
Cần Thợ Nails Làm Khu Tip Cao Vùng Greensburg, PA.
Cần Thợ Nails Làm Khu Tip Cao Vùng Greensburg, PA.
 
Ultra Nails
6207 rt 30 suite 2010, Next to Marshall,
 Greensburg, PA 15601
 

Tin liên quan

Cần 4 Thợ Nails In Greensburg, PennsylvaniaCần 4 Thợ Nails In Greensburg, PennsylvaniaCần thợ nails, cần thợ nam/ nữ làm CTN, biết làm đủ thứ càng tốt. Thợ có kinh nghiệm bao lương từ $1000- $1400/ tuần hoặc ăn chia. trên Bình chọn