• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Bao Lương Thợ Bột  $900-$1000 Chân Tay Nước $750-$850 + Bonus Làm 6 Ngày

Ngày đăng: 02-20-2018 / Views: 945
Tiệm AM Nails & Spa in Baytonwn, TX cách Hồng Kông 4h 40 phút, Làng Thái Xuân 30 phút lái xe. Cần Thợ nails kinh Nghiệm 2 màu, bột dip, tay chân nước, Shellac, facial, Eyeslash. Bao lương thợ bột  $ 900 - $ 1000, thợ tay chân nước $ 750 - $ 850 + bonus làm 6 ngày. Thợ Full time or Part time. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 281-917-3978 or 832-315-2234
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm  2 Màu, Bột Dip, ....Gấp In BayTown, TX
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm  2 Màu, Bột Dip, ....Gấp In BayTown, TX
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm  2 Màu, Bột Dip, ....Gấp In BayTown, TX
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm  2 Màu, Bột Dip, ....Gấp In BayTown, TX
Bao Lương Thợ Bột  $900-$1000 Chân Tay Nước $750-$850 + Bonus Làm 6 NgàyBao Lương Thợ Bột  $900-$1000 Chân Tay Nước $750-$850 + Bonus Làm 6 NgàyBao Lương Thợ Bột  $900-$1000 Chân Tay Nước $750-$850 + Bonus Làm 6 Ngày, Tiệm A M Nails & Spa in Baytonwn, TX cách Hồng Kông 4 40 phút, Làng Thái Xuân 30 phút lái xe. trên Bình chọn