• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Thợ Nails Bao Lương $4500-5000/ Tháng

Phone: (970) 314-8503 / Zipcode: 80487
Ngày đăng: 06-01-2017 / Views: 323

Cần Thợ Nails Lương CaoTiệm Nail vùng Steamboat Springs đang cần thợ bột giỏi Pink & White. Bao lương $4500-5000/tháng hoặc hơn ăn chia tùy theo kinh nghiệm. Tiệm khu Du Lịch đông khách, tip cao. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Quý vị muốn làm việc gọi 970-314-8503 gặp Ha.
 
Vung Steamboat Springs
906 Lincoln Ave
Steamboat Springs, CO - 80487

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Bao Lương $4500-5000/ ThángCần Thợ Nails  Bao Lương $4500-5000/ ThángVùng Steamboat Springs đang cần thợ bột giỏi Pink & White. Bao lương $4500-5000/tháng hoặc hơn ăn chia tùy theo kinh nghiệm. Tiệm khu Du Lịch đông khách, tip cao. trên Bình chọn